ชีวิตอยู่ในโลก

ชีวิตอยู่ในโลก
เคราะห์และโชคธรรมดา
รอยยิ้มและน้ำตา
มักเวียนมาและเวียนไป
ความจริงเป็นอย่างนี้
อย่าได้มีความหวั่นไหว
ทุกอย่างพระสอนไว้
ล้วนตกในอนิจจัง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๙ มี.ค.๒๕๖๔