ผู้อยู่ในโลกได้

ผู้อยู่ในโลกได้
ท่านว่าไว้ต้องเข้มแข็ง
ส่วนผู้ไร้เรี่ยวแรง
อยู่หรือตายไม่ต่างกัน
อันความไม่ประมาท
ไม่ครัานขลาดไม่ไหวหวั่น
อดทนและมุ่งมั่น
สร้างความแกร่งแห่งจิตใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๐ มี.ค.๒๕๖๔