เว้นทุจริตคิดทำดี

เว้นทุจริตคิดและทำดี

เว้นการทุจริต
คิดและทำแต่ความดี
ทำตามสามอย่างนี้
เป็นคนดีได้ทุกคน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๙ ก.พ.๒๕๖๒