สิ่งใดที่ตนมี

สิ่งใดที่ตนมี
คิดยินดีในสิ่งนั้น
เป็นการสร้างสวรรค์
อันแสนง่ายไม่มากความ
ใช้หนังทำรองเท้า
กันเท้าเราให้พ้นหนาม
ง่ายกว่าการเที่ยวตาม
ไปปูหนังทั้งแผ่นดิน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๘ เม.ย.๒๕๖๔