ท่านว่าลำพังผี

ท่านว่าลำพังผี
ถ้าไม่มีด้ำมาพลอย
ปัญหาก็จะน้อย
ป้องกันได้ไม่เลวร้าย
แต่เพราะด้ำมาพลอย
ปัญหาน้อยจึงบานปลาย
จนถึงความวอดวาย
พากันตายหมดทั้งบาง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๙ เม.ย.๒๕๖๔