ความรู้ทุกชนิด

ความรู้ทุกชนิด
ไม่มีพิษไม่มีภัย
ศึกษามากเท่าไร
มีแต่ให้ความงอกงาม
โบราณท่านสอนไว้
ไม่ต้องใส่บ่าแบกหาม
สำคัญช่วยปราบปราม
ความโง่เขลาเบาปัญญา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๐ เม.ย.๒๕๖๔