มนุษย์ทั่วโลกหล้า

มนุษย์ทั่วโลกหล้า
ปรารถนาแต่ความสุข
เกลียดกลัวต่อความทุกข์
ล้วนแต่เป็นกันเช่นนี้
ความสุขของชีวิต
เพียงแต่คิดถึงความดี
ยากจนหรือมั่งมี
ก็สุขใจได้ทุกคน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๑ เม.ย.๒๕๖๔