ความสุขของมนุษย์

ความสุขของมนุษย์
สุขที่สุดท่านว่าไว้
คือได้ทำอะไร
ตามที่ใจปรารถนา
แต่ใจมนุษย์นี้
ล้วนมากมีตัวตัณหา
หากให้มานำหน้า
อาจนำพาสู่อบาย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๒ เม.ย.๒๕๖๔