ปีเก่าหรือปีใหม่

ปีเก่าหรือปีใหม่
สิ่งที่ได้และตามมา
นั้นคือความชรา
ได้ถ้วนหน้ากันทุกคน
เวลาที่ผันผ่าน
นั้นคือการเคลื่อนไหวตน
เดินหน้าไปผจญ
กับความตายไปทุกที
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๔ เม.ย.๒๕๖๔