สุนัขอดอาหาร

สุนัขอดอาหาร
มีเกวียนผ่านโยนข้าวให้
จึงตามเกวียนนั้นไป
หวังเพียงได้ก้อนข้าวมา
ไม่มีอุดมการณ์
ไม่วิจารณ์ด้วยปัญญา
ไม่คิดถึงคุณค่า
โบราณว่าหมาตามเกวียน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๖ เม.ย.๒๕๖๔