นักรบ คนตระหนี่

นักรบ คนตระหนี่
ทั้งสองนี้ปราชญ์สอนไว้
มิควรนำมาใช้
ในตำแหน่งแห่งผู้นำ
นักรบใช้อำนาจ
มักจะขาดเมตตาธรรม
ตระหนี่มักใจดำ
คิดแต่ได้มาถ่ายเดียว
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๗ เม.ย.๒๕๖๔