ผีซ้ำและด้ำพลอย

ผีซ้ำและด้ำพลอย
ได้ยินบ่อยคนแต่ก่อน
พูดถึงความทุกข์ร้อน
ที่ประดังทั้งนอกใน
คนนอกเรียกว่าผี
เป็นผู้ที่มาก่อภัย
ส่วนด้ำคือคนใน
เข้าร่วมด้วยช่วยก่อกรรม
ถึงคราวชะตาอับ
มักพบกับความตกต่ำ
หนาวเหน็บและเจ็บช้ำ
ถูกผีซ้ำและด้ำพลอย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๘ เม.ย.๒๕๖๔