ไร้คนมาติติง

ไร้คนมาติติง
ให้รู้สิ่งที่ผิดพลาด
จะว่าตนฉลาด
และสามารถได้อย่างไร
เหมือนอึ่งในกะลา
ที่หลงว่าตนยิ่งใหญ่
ออกจากกะลาได้
จึงรู้ว่าฟ้ามีจริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๘ ก.พ.๒๕๖๒