ธรรมชาติสร้างต้นไม้

ธรรมชาติสร้างต้นไม้
ให้แก่โลก
นับเป็นโชคของมนุษย์
สุดยิ่งใหญ่
แม้บางต้นอับจนดอกผลไป
ยังมีกิ่งมีใบให้ร่มเงา
แม้นมนุษย์ทำตน
เหมือนต้นไม้
สังคมคงจะไม่มีเรื่องเศร้า
ที่หนักก็จะคลายกลายเป็นเบา
เพราะต่างมีร่มเงาให้แก่กัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๐ เม.ย.๒๕๖๔