อำนาจปราชญ์สอนไว้

อำนาจปราชญ์สอนไว้
ว่าเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่ง
หลักการที่แข็งยิ่ง
ยังอ่อนตามอำนาจไป
มนุษย์โดยถ้วนทั่ว
มีความกลัวและอยากได้
อำนาจสนองให้
จึงเป็นใหญ่ตลอดกาล
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๗ เม.ย.๒๕๖๔