หนักแน่นยามมีภัย

หนักแน่นยามมีภัย
และร่วมใจสามัคคี
ต่อสู้กับไพรี
ไม่มุ่งร้ายทำลายกัน
ธรรมนี้ปราชญ์สอนว่า
มีคุณค่านับอนันต์
เป็นธรรมเครื่องสร้างสรรค์
ความเข้มแข็งแห่งสังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๘ เม.ย.๒๕๖๔