เสือ สิงห์เคยยิ่งใหญ่

เสือ สิงห์เคยยิ่งใหญ่
แต่เป็นภัยแก่มุษย์
ชีวิตต้องสิ้นสุด
หรือหนีหน้าเข้าป่าไพร
ผู้ที่คนเกลียดชัง
อย่าคิดหวังจะอยู่ได้
ผู้ที่คนรักใคร่
จึงปลอดภัยอยู่ได้นาน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๐ เม.ย.๒๕๖๔