ผู้นำที่ประชา

ผู้นำที่ประชา
ต่างสัทธาและรักใคร่
วาจาก่อนพูดไป
ไตร่ตรองไว้อย่างถ้วนถี่
อีกหนึ่งนั้นการงาน
ที่พิจารณ์ไว้อย่างดี
นักปราชญ์ว่าสามนี้
จะไม่ร้ายเมื่อปลายมือ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑ พ.ค.๒๕๖๔