ทุกสิ่งที่ปรารถนา

ทุกสิ่งที่ปรารถนา

ทุกสิ่งที่ปรารถนา
ต้องเพียรหาจึงจะได้
มัวแต่นอนหลับไหล
แล้วไฉนจะได้ดี
สิงโตแม้เดชมาก
นอนอ้าปากอยู่กับที่
เมื่อไรจึงจะมี
เนื้อโง่เง่าวิ่งเข้าไป
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๗ ก.พ.๒๕๖๒