ชีวิตอยู่ในโลก

ชีวิตอยู่ในโลก
เคราะห์และโชคเปลี่ยนไปมา
สรรเสริญและนินทา
ก็มีอยู่คู่กันไป
สุขทุกข์ก็หลากหลาย
ทั้งทุกข์กายและทุกข์ใจ
คำพระท่านสอนไว้
ไม่มีใครที่ไม่เจอ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓ พ.ค.๒๕๖๔