ชีวิตอยู่เพื่อตน

ชีวิตอยู่เพื่อตน
เมื่อยามพ้นจากโลกไป
จะเหลือสิ่งใดไว้
เป็นพยานการเกิดมา
ทำดีเพื่อสังคม
ปราชญ์นิยมว่ามีค่า
ถึงกายจะลับลา
ดียังอยู่คู่สังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๔ พ.ค.๒๕๖๔