น้ำขึ้นรีบตักไว้

น้ำขึ้นรีบตักไว้
น้ำลดไปตอโผล่มา
เป็นคำอุปมา
ที่โบราณท่านเตือนใจ
ยามตนมีโอกาส
มีอำนาจได้เป็นใหญ่
สร้างแต่ความดีไว้
และเกรงกลัวความชั่วทราม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๕ พ.ค.๒๕๖๔