เหล่าไก่ในกระชัง

เหล่าไก่ในกระชัง
ถูกเขาขังนำไปฆ่า
แต่กลับอวดศักดา
ต่างตั้งหน้าจิกตีกัน
ท่านว่าคนบางเหล่า
ก็โง่เขลาเหมือนไก่นั้น
ยังชอบทำลายกัน
แม้ใกล้วันจะล่มจม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๖ พ.ค.๒๕๖๔