ไวรัสชื่อโควิด

ไวรัสชื่อโควิด
สร้างวิกฤตแก่ชาวโลก
แต่กลับให้เกิดโชค
แก่ผู้คิดผลิตยา
ฝ่ายหนึ่งเกิดเคราะห์ร้าย
ส่วนอีกฝ่ายได้โชคมา
นี้คือธรรมดา
มีทั่วไปในสังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๗ พ.ค.๒๕๖๔