อันว่าตัวนอมอล

อันว่าตัวนอมอล
แต่เก่าก่อนเป็นอย่างไร
จะเปลี่ยนเป็นของใหม่
คงลำบากยากเหลือที่
ตำแยปลูกอย่างไร
ยากจะให้เป็นสำลี
คนชั่วให้ทำดี
ก็ยากเย็นเช่นนั้น แล
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๘ พ.ค.๒๕๖๔