หนักแน่นยามมีทุกข์

หนักแน่นยามมีทุกข์
ยามมีสุขไม่มัวเมา
มีภัยไม่ดูเบา
ไม่ตระหนกตื่นตกใจ
ท่านว่าทั้งสามนี้
มีประจำจิตใจใคร
เขาคือผู้ยิ่งใหญ่
ยากหาได้ในหมู่ชน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๙ พ.ค.๒๕๖๔