ร่างกายที่เกิดมา

ร่างกายที่เกิดมา
อยู่อย่างช้าแค่ร้อยปี
ต้องจำจากโลกนี้
โดยทั้งที่ไม่อยากลา
เงินทองและยศศักดิ์
แม้คนรักที่บูชา
อย่าหลงไปคิดว่า
จะช่วยพาสู่วิมาน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๐ พ.ค.๒๕๖๔