เหล่าสัตว์ดิรัจฉาน

เหล่าสัตว์ดิรัจฉาน
เชื่อมสัมพันธ์ด้วยรูปกาย
พาลชนเหล่าคนร้าย
เชื่อมหัวใจด้วยเงินตรา
ฝ่ายเหล่าชาวบัณฑิต
ใช้ความคิดความปรีชา
เป็นสื่อช่วยนำพา
มาเป็นมิตรใกล้ชิดกัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๓ พ.ค.๒๕๖๔