ปลาใหญ่กินปลาน้อย

ปลาใหญ่กินปลาน้อย
ถ้อยคำของคนโบราณ
พูดไว้เตือนลูกหลาน
ถึงหลักการของชีวิต
ชีวิตต้องต่อสู้
เหล่าศัตรูอยู่รอบทิศ
อ่อนแอย่อมมีสิทธิ์
เป็นปลาน้อยคอยรับกรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๔ พ.ค.๒๕๖๔