ความจริงพระสอนว่า

ความจริงพระสอนว่า
จำต้องหากันให้พบ
ปัญหาจึงจะจบ
และสยบความเลวร้าย
ความจริงยิ่งอำพราง
ยิ่งจะสร้างความวุ่นวาย
ปัญหายิ่งบานปลาย
เหมือนกระต่ายที่ตื่นตูม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๕ พ.ค.๒๕๖๔