ฟังหูเหลือไว้หู

ฟังหูเหลือไว้หู
ท่านผู้รู้เตือนเอาไว้
ก่อนจะเชื่อคำใคร
ให้รู้คิดรู้พิจารณ์
พระว่าคนขาดศีล
มีทุกถิ่นและทุกฐาน
พวกเขามีสันดาน
วิปริตผิดศีลธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๖ พ.ค.๒๕๖๔