คำเท็จใครพูดไป

คำเท็จใครพูดไป
ด้วยเหตุใดก็ตามที
ล้วนทำให้เกิดมี
ผลเลวร้ายเมื่อปลายมือ
เหมือนเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ
พูดเหลาะแหละจนเสียชื่อ
ทำลายความเชื่อถือ
และนำภัยให้แก่ตน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๗ พ.ค.๒๕๖๔