ความแตกต่าง

ความแตกต่าง

เปลือก กิ่ง ดอกและใบ
ของต้นไม้ต้นเดียวนั้น
ทุกอย่างสีต่างกัน
นั่นย่อมทำให้งามตา
มนุษย์ล้วนต่างจิต
ต่างความคิดต่างศรัทธา
นั้นคือเหตุพัฒนา
และก้าวหน้าแห่งสังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๖ ก.พ.๒๕๖๒