เกิดมาเป็นมนุษย์

เกิดมาเป็นมนุษย์
จะสูงสุดหรือต้อยต่ำ
ทุกคนล้วนมีกรรม
ทั้งชั่วดีที่ทำมา
ความเเก่เจ็บและตาย
มาทำลายกันทั่วหน้า
นี้คือธรรมดา
ไพร่ผู้ดีหนีไม่พ้น
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๙ พ.ค.๒๕๖๔