ปิดบังความจริงไว้

ปิดบังความจริงไว้
ก็เหมือนใช้ดินกลบหญ้า
ด้วยคิดหมายใจว่า
จะให้หญ้านั้นตายไป
แต่ว่าในไม่ช้า
หญ้าจะงอกออกมาได้
โบราณจึงสอนไว้
ว่าควรใช้แต่ความจริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๐ พ.ค.๒๕๖๔