ทำร้ายผู้มีศีล

ทำร้ายผู้มีศีล
คือคนสิ้นวาสนา
ถูกกรรมมาบังตา
ให้เขาคิดทำผิดไป
เหมือนสุปพุทธะ
ขัตติยะผู้ยิ่งใหญ่
ทำร้ายพระจอมไตร
เปิดทางไปอเวจี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๑ พ.ค.๒๕๖๔