ผู้คิดทำการใหญ่

ผู้คิดทำการใหญ่
ย่อมต้องใช้ความอดทน
ถ้อยคำของผู้คน
ที่นินทาด่าประณาม
ท่านเปรียบเหมือนช้างศึก
ที่หาญฮึกเข้าสงคราม
อดทนไม่ครั่นคร้าม
ต่อศัสตราอาวุธใด
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๒ พ.ค.๒๕๖๔