กลัวเสียและอยากได้

กลัวเสียและอยากได้

กลัวเสียและอยากได้
ทำจิตใจของผู้คน
ให้คิดอกุศล
สร้างทุกข์ภัยให้สังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๕ ก.พ.๒๕๖๒