คนหนึ่งเดินหลงป่า

คนหนึ่งเดินหลงป่า
นับเวลาได้ห้าวัน
อีกคนหลงเช่นกัน
แต่หลงมากว่าห้าปี
คนหลงอยู่นานกว่า
มาบอกว่ารู้ทางดี
อาสามาช่วยชี้
คงยากที่จะเชื่อได้
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๖ มิ.ย. ๒๕๖๔