สติคอยเตือนจิต

สติคอยเตือนจิต
ให้รู้คิดก่อนพูด-ทำ
ฝึกใช้เป็นประจำ
ย่อมช่วยตนให้พ้นภัย
ทุกอย่างในโลกนี้
มีชั่วดีอยู่ทั่วไป
สติกันชั่วไว้
รับแต่ดีย่อมมีคุณ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๗ มิ.ย. ๒๕๖๔