ความรักและความแค้น

ความรักและความแค้น
อันฝังแน่นอยู่ในใจ
โบราณท่านเปรียบไว้
เหมือนดังไฟที่สุมขอน
ไร้เปลวและไร้ควัน
ไม่ดับมันไว้เสียก่อน
ไม่นานไม้ทั้งท่อน
จะถูกไฟไหม้เป็นจุรณ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๙ มิ.ย. ๒๕๖๔