สิ่งที่สูญเสียไป

สิ่งที่สูญเสียไป
ไม่เสียใจอาลัยหา
ทุกสิ่งที่ได้มา
เพียรรักษาไว้อย่างดี
ฟังหูเหลือไว้หู
ใคร่ครวญดูอย่างถ้วนถี่
มีธรรมสามอย่างนี้
ช่วยให้รอดและปลอดภัย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๔