ท่านว่ากาลเวลา

ท่านว่ากาลเวลา
คือนักฆ่าสรรพสัตว์
ค่อยเชือดและค่อยตัด
อายุสัตว์ให้หมดไป
ซ้ำฆ่าอย่างเลือดเย็น
มิให้เห็นว่าเป็นภัย
กลับเห็นว่าตนได้
ฉลองชัยทุกรอบปี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๔