ลาภ ยศ และสรรเสริญ

ลาภ ยศ และสรรเสริญ
เหตุเจริญแห่งตัณหา
มานะก็เกิดมา
คิดว่าข้านี้ยิ่งใหญ่
ทิฏฐิถืออัตตา
มักเกิดมาในจิตใจ
คำพระท่านสอนไว้
อยู่ห่างไกลได้แหละดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๔