ความดีส่วนของตน

ความดีส่วนของตน
คือเป็นคนสุจริต
การทำพูดและคิด
ไม่ก่อกรรมทำร้ายใคร
ความดีต่อผู้อื่น
คือหยิบยื่นน้ำใจไป
ช่วยเหลือผู้ยากไร้
ทั้งปัจจัยและปัญญา
ความดีทั้งสองนั้น
นักปราชญ์ท่านสอนกันมา
มนุษย์จำต้องหา
เพื่อสังคมเกิดร่มเย็น
พระเทพมหาเจติยาจารย์

จจ.นฐ. ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๔