สรรพาวุธ

สรรพาวุธ

ปราชญ์ว่า สรรพาวุธ
ไม่อาจหยุดจิตวิญญาณ
ชีวิตถูกสังหาร
จิตวิญญาณยิ่งมากมี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๔ ก.พ.๒๕๖๒