ขันติ ความอดทน

ขันติ ความอดทน
ใช้ผจญทุกข์กายใจ
อุปสรรคและผองภัย
ทั้งอธรรมคำนินทา
คนที่มีขันติ
ปวงอริและปัญหา
มากมายหรือหนักหนา
ไม่อาจขวางเส้นทางเดิน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๔