หิริ โอตตัปปะ

หิริ โอตตัปปะ
เป็นธรรมะคุ้มครองโลก
เครื่องดับความทุกข์โศก
ความเลวร้ายจากใจคน
อายชั่วและกลัวบาป
หากซึ้งซาบในกมล
โลกนี้จักเกิดผล
คือไร้คนทำบาปกรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๔