สิ่งใดไร้สัจจะ

สิ่งใดไร้สัจจะ
คำของพระสอนไว้ว่า
นั้นคือความมายา
สร้างขึ้นมาหลอกลวงกัน
ผู้หลงไปสัทธา
ย่อมได้มาแต่ความฝัน
ส่วนผลที่จริงนั้น
ไม่มีวันจะได้เจอ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๔