คำว่า เจตนา

คำว่า เจตนา
ท่านแปลว่า ความจงใจ
กำกับอยู่ภายใน
แล้วสั่งให้ทำออกมา
การทำแม้ดูดี
แต่ว่ามีความมายา
ซ่อนในเจตนา
ท่านก็ว่ามิใช่บุญ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑ ก.ค.๒๕๖๔